x
Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

PSO 30+


SWOM heeft opnieuw de certificering behaald!

In juni 2023 hebben we opnieuw het PSO 30+ certificaat behaald, de hoogste erkenning op het gebied van sociaal ondernemen. Met deze erkenning kunnen we blijven bijdragen aan het creëren van kansen voor mensen die moeilijkheden ondervinden bij het betreden van de arbeidsmarkt. Samen met bedrijven, overheden en andere sociale ondernemers werken we aan een wereld waarin iedereen een eerlijke kans krijgt.

Hoogste erkenning in sociaal ondernemen

PSO staat voor 'Prestatieladder Socialer Ondernemen'. Het is een wetenschappelijk onderbouwd keurmerk dat door TNO is ontwikkeld. Het PSO 30+ certificaat is het hoogst mogelijke niveau. Bedrijven die dit keurmerk ontvangen, voldoen aan de kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet.

 

Erkende sociale onderneming

Met het PSO 30+ certificaat wordt Stichting Studeren & Werken Op Maat formeel erkend als sociale onderneming. We helpen jongeren die moeite hebben om de arbeidsmarkt te betreden bij het vinden van passend werk. Als inclusieve werkgever bieden we ook werkgelegenheid voor deze doelgroep. Daarnaast moedigen en ondersteunen we onze partners en klanten om een sociale impact te maken.

SWOM helpt organisaties bij inclusief werkgeverschap

We helpen organisaties bij het vormgeven van inclusief werkgeverschap door ze te matchen met onze werkzoekende jongeren. We helpen bedrijven ook te voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van Social Return on Investment (SROI).