x
Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

ANBI

Stichting Studeren & Werken op Maat is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Benodigde gegevens Belastingdienst: 

Naam van de instelling

Stichting Studeren & Werken op Maat

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

851522531

Zakelijke gegevens

Rekeningnummer NL45TRIO0197968759

KVK nummer 54997720

Contactgegevens instelling

De contactgegevens van onze instelling vindt u in de footer onder aan deze pagina.

ANBI doelstelling

De statutaire doelstelling van Stichting Studeren & Werken Op Maat is het behartigen van de belangen van Young Professionals met een arbeidsbeperking binnen het hoger onderwijs en de begeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt. 

''Een fatsoenlijke arbeidsmarkt voor ons allemaal, waar iedereen tot zijn recht komt. Een eerlijke arbeidsmarkt waar jouw partner, broer, zus of kinderen een plek hebben. Een arbeidsmarkt die bovendien een beetje lief is, waarin meedoen centraal staat en het dus niet alleen gaat om winst maken en aandeelhouders tevreden stellen. Maar ook om levensgeluk en om impact maken voor de kwetsbaren in onze samenleving.''

- Uit het jaarverslag SWOM 2019-2020 

Jaarverslag

In ons jaarverslag vindt u een beknopte beschrijving van onze beleidsplannen, projecten en resultaten. 

Jaarverslag 2019-2020

 

Beloningsbeleid

Voor het beloningsbeleid van ons bestuur verwijzen we u door naar onze statuten, artikel 4.5. Het bestuur van SWOM ontvangt geen financiële vergoeding voor de uitvoering van hun bestuurswerkzaamheden. Stichting Studeren & Werken Op Maat hanteert haar eigen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Hierop is het beloningsbeleid van onze medewerkers gebaseerd. De bepaling van de arbeidsvoorwaarden is voltooid aan de hand van wet- en regelgeving zoals gecontroleerd door ons bestuur. 

Statuten 

 

Financiële verantwoording 

Voor een overzicht van onze staat van baten en lasten- en winst en verliesrekeningen verwijzen we u naar onderstaande documenten. 

2019-2020

Jaarverslag

Financiële resultaten

 

2018-2019

Financiële resultaten


2017-2018

Financiële resultaten


2016-2017

Financiële resultaten

 

Impactmeting Deloitte periode 2017-2020

In bijgevoegd document vindt u de waardepropositie van SWOM en een impactassessment van onze interventie, uitgevoerd door Deloitte. Hier is de afgelopen maanden een diepgaande analyse van de directe, indirecte en afgeleide impact van de SWOM-aanpak en de 751 jongeren die in de periode 2017-2020 zijn begeleidt naar een duurzame baan bij een van onze aangesloten werkgevers.

Impactmeting Deloitte

 

Stichting Studeren & Werken op Maat bestuur

Namen bestuurders:

  1. Bart de Bart (voorzitter)
  2. Marieke de Bart 
  3. Fabian Ouwehand (secretaris)
  4. Daniëlle Aldershoff 
  5. Frederik Sinke (penningmeester)
  6. Wouter Kools